مریم زندی

 

پيتر دراكر:

مديران بزرگ شايد دل چسب باشند يا نباشند

                                     خشك دست باشند يا گشاده دست

                                                                تخيل گرا باشند يا تحليل گرا

                                             

  اما مديران موثر از اين هشت فرمان ساده پيروي مي كنند:

 

مي پرسند « چه بايد كرد؟»

مي انديشند «صلاح سازمان در چيست؟»

برنامه هاي اجرايي درست مي كنند

تقسيم مسئوليت مي كنند

ارتباط برقرار مي كنند

به جاي دشواريها روي فرصتها تمركز مي كنند

نشست هاي پربار برگزار مي كنند

به جاي «من» ، «ما» مي گويند و مي انديشند

+ نوشته شده در  ساعت 16:11  توسط مریم زندی |